Giá Vàng Kitco

Giá vàng kitco

Giá vàng online


Giá vàng thế giới

Mua vào Bán ra
Giá vàng SJC 88,700300 90,700300
-->

Giá vàng hôm nay

Giá USD chợ đen

Mua vào Bán Ra
USD tự do 25,650 25,74010

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra
  USD 25,2334 25,4634
  AUD 16,54574 17,24475
  CAD 18,20328 18,97226
  JPY 1581 1671
  EUR 26,92837 28,39735
  CHF 27,24251 28,39249
  GBP 31,51617 32,84623
  CNY 3,4465 3,5925
Giá Nguyên Liệu
Crude Oil 79.17 +0.48%
Natural Gas 2.63 +4.99%
Gasoline 2.57 +1.41%
Heating Oil 2.49 +1.71%
Vàng Thế Giới 2412.20 +1.33%
Giá Bạc 31.05 +4.45%
Giá Đồng 5.06 +3.26%


© 2024 - giavangsjc.org