Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,77515 25,86525

Tỷ giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,200 25,260 25,465
 AUD 16,626 16,756 17,265
 CAD 18,324 18,454 18,968
 JPY 164 166 171
 EUR 27,273 27,373 28,000
 CHF - 27,571 -
 GBP 31,888 32,148 32,917
 SGD 17,998 18,128 18,799
 DKK - 3,622 -
 HKD - 3,188 -
 NOK - 2,251 -

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.org