Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,82060 25,90060

Tỷ giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,190 25,250 25,468
 AUD 16,558 16,688 17,355
 CAD 18,201 18,331 18,995
 JPY 164 166 171
 EUR 26,662 26,762 27,752
 CHF - 27,963 -
 GBP 31,418 31,678 32,844
 SGD 17,998 18,128 18,799
 DKK - 3,560 -
 HKD - 3,178 -
 NOK - 2,251 -

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.org