Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,82060 25,90060

Tỷ giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,230 25,260 25,468
 AUD 16,514 16,622 17,192
 CAD 18,175 18,284 18,911
 JPY 165 166 170
 EUR 27,117 27,226 28,171
 CHF - 27,997 -
 GBP - 31,979 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 675 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,070 -
 NZD - 14,512 -

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.org