Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,82060 25,90060

Tỷ giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,316 25,316 25,466
 AUD 16,492 16,636 17,193
 CAD 18,092 18,288 18,824
 JPY 155 157 162
 EUR 26,647 26,744 27,638
 CHF 28,060 28,060 28,883
 GBP 31,339 31,678 32,607
 SGD 18,289 18,487 19,029
 THB 669 669 716
 HKD 3,172 3,207 3,301
 NZD 15,322 15,322 15,771

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.org