Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,82060 25,90060

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,218 25,248 25,468
 AUD 16,506 16,672 17,206
 CAD 18,123 18,306 18,892
 JPY 155 157 164
 EUR 26,546 26,814 28,000
 CHF 27,825 28,107 29,006
 GBP 31,379 31,696 32,711
 CNY 3,433 3,468 3,579
 SGD 18,322 18,507 19,099
 THB 612 680 706
 MYR - 5,340 5,456
 DKK - 3,586 3,723
 HKD 3,178 3,210 3,313
 INR - 304 316
 KRW 15.84 17.6 19.19
 KWD - 82,749 86,051
 NOK - 2,365 2,465
 RUB - - 277
 SEK - 2,375 2,475

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2024 - giavangsjc.org