Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,82060 25,90060

Tỷ giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,227 25,270 25,468
 AUD 16,368 16,636 17,270
 CAD 18,049 18,324 18,944
 JPY 152 156 163
 EUR 26,589 26,898 27,835
 CHF 27,837 28,202 28,845
 GBP 31,392 31,771 32,706
 CNY - 3,320 3,710
 SGD 18,244 18,519 19,048
 THB 608 671 725
 MYR - 5,330 5,680
 HKD - 3,130 3,332
 KRW - - 21

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.org