Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,82060 25,90060

Tỷ giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,251 25,251 25,468
 AUD 16,652 16,752 17,183
 CAD 18,307 18,417 18,879
 JPY 156 157 164
 EUR 26,684 26,756 27,941
 CHF 27,971 28,139 28,967
 GBP 31,632 31,823 32,711
 CNY - 3,463 3,543
 SGD 18,305 18,415 19,099
 THB 663 670 713
 TWD 710 - 854
 MYR 5,043 - 5,659
 DKK - 3,583 3,687
 HKD 3,188 3,210 3,290
 KRW 16.04 - 18.95
 NOK - 2,370 2,439
 RUB - 261 333
 NZD 15,286 15,379 15,744
 SEK - 2,378 2,447

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.org