Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,82060 25,90060

Tỷ giá Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,251 25,251 25,468
 AUD 16,558 16,658 17,280
 CAD 18,271 18,371 18,921
 JPY 156 156 165
 EUR 26,773 26,808 28,068
 CHF 28,124 28,229 29,029
 GBP 31,886 31,936 32,896
 CNY - 3,468 3,578
 SGD 18,358 18,458 19,188
 THB 641 685 709
 DKK - 3,601 3,731
 HKD 3,183 3,198 3,333
 KRW 16.64 17.44 19.8
 NOK - 2,342 2,422
 NZD 15,346 15,396 15,913
 SEK - 2,369 2,479

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.org