Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,650 25,700

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,2041 25,2341 25,4541
 AUD 16,71114 16,88014 17,42115
 CAD 18,18225 18,36625 18,95526
 JPY 1530 1550 1620
 EUR 26,83432 27,10632 28,30634
 CHF 27,60762 27,88662 28,78064
 GBP 31,74427 32,06528 33,09329
 CNY 3,4272 3,4622 3,5742
 SGD 18,3706 18,5556 19,1506
 THB 616 685 711
 MYR - 5,3463 5,4623
 DKK - 3,6254 3,7634
 HKD 3,1743 3,2063 3,3093
 INR - 3040 3160
 KRW 15.910.02 17.680.03 19.280.03
 KWD - 82,88746 86,20047
 NOK - 2,3499 2,4489
 RUB - - 2773
 SEK - 2,35418 2,45419

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.org