Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,77515 25,86525

Tỷ giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,230 25,260 25,4641
 AUD 16,64725 16,69725 17,22825
 CAD 18,337 18,392 18,9391
 JPY 159 159 164
 EUR 27,14337 27,22438 28,03440
 CHF 27,495 27,550 28,3131
 GBP 32,01412 32,07812 32,96611
 CNY - 3,449 3,598
 SGD 18,554 18,610 19,164
 THB 6632 6802 7122
 HKD 2,500 3,215 3,311
 NZD 15,331 15,408 15,882

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.org