Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,82060 25,90060

Tỷ giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,210 25,240 25,468
 AUD 16,627 16,677 17,230
 CAD 18,257 18,312 18,882
 JPY 157 157 162
 EUR 26,764 26,844 27,680
 CHF 28,072 28,128 28,946
 GBP 31,688 31,751 32,675
 CNY - 3,437 3,590
 SGD 18,457 18,512 19,088
 THB 663 680 713
 HKD 2,500 3,212 3,312
 NZD 15,264 15,340 15,833

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.org