Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,82060 25,90060

Tỷ giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,260 25,268 25,468
 AUD 16,616 16,683 17,188
 CAD 18,239 18,312 18,852
 JPY 157 158 165
 EUR 26,794 26,902 28,099
 CHF 27,970 28,082 28,964
 GBP 31,667 31,858 32,837
 SGD 18,479 18,553 19,104
 THB 676 679 707
 HKD 3,194 3,207 3,312
 KRW - 17.6 19.22
 NZD - 15,344 15,852

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.org