Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,77515 25,86525

Tỷ giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,2855 25,2905 25,4705
 AUD 16,50775 16,57376 17,07677
 CAD 18,19683 18,26983 18,80688
 JPY 159 160 167
 EUR 26,997 27,105 28,315
 CHF 27,30039 27,41039 28,25941
 GBP 31,369 31,558 32,546
 SGD 18,483 18,557 19,115
 THB 679 682 710
 HKD 3,194 3,207 3,313
 KRW - 17.86 19.53
 NZD - 15,136 15,647

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.org