Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,82060 25,90060

Tỷ giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,514 - 25,468
 AUD 16,558 16,608 17,408
 CAD 18,132 18,202 19,082
 JPY 156 157 163
 EUR 26,862 26,862 27,802
 CHF 28,127 28,157 29,017
 GBP 31,729 31,829 32,829
 CNY - 3,264 3,343
 SGD 18,436 18,536 19,116
 THB 587 609 654
 HKD 3,202 3,232 3,302

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.org