Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,77515 25,86525

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,22015 25,25015 25,4705
 AUD 16,39269 16,55769 17,08872
 CAD 18,08177 18,26478 18,85080
 JPY 1570 1580 1660
 EUR 26,772124 27,042125 28,240130
 CHF 27,15824 27,43325 28,31325
 GBP 31,469143 31,787144 32,806149
 CNY 3,4391 3,4731 3,5851
 SGD 18,33941 18,52442 19,11943
 THB 6094 6774 7034
 MYR - 5,34022 5,45622
 DKK - 3,61616 3,75417
 HKD 3,1750 3,2070 3,3100
 INR - 3041 3171
 KRW 16.010.1 17.790.11 19.40.12
 KWD - 82,69538 86,00139
 NOK - 2,35217 2,45218
 RUB - - 2703
 SEK - 2,33519 2,43420

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.org