Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,77515 25,86525

Tỷ giá Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,220 25,220 25,4705
 AUD 16,57686 16,67686 17,12686
 CAD 18,30091 18,40091 18,95091
 JPY 1580 1580 1660
 EUR 27,023123 27,058123 28,318123
 CHF 27,41616 27,52116 28,32116
 GBP 31,931140 31,981140 32,941140
 CNY - 3,4721 3,5821
 SGD 18,36741 18,46741 19,19741
 THB 6375 6815 7055
 DKK - 3,63516 3,76516
 HKD 3,1821 3,1971 3,3321
 KRW 16.690.14 17.490.14 20.290.14
 NOK - 2,36118 2,44118
 NZD 15,29279 15,34279 15,85979
 SEK - 2,33321 2,44321

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.org